ทำบุญตักบาตร เริ่่มต้นกิจกรรมดีดี แห่งปีพิเศษมี366 วัน

เริ่มต้นปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นปีที่สุดแสนวิเศษคือเป็นปีอธิกมาส และ อธิกสุรทิน ทำให้ปีนี้ทางสุริยคติมี ๓๖๖ วัน และจันทรคติมีเดือนแปดสองหน เป็นปีมหามงคลสมัย ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร จะทรงมีพระชนมายุ ๖๐ … อ่านเพิ่มเติม ทำบุญตักบาตร เริ่่มต้นกิจกรรมดีดี แห่งปีพิเศษมี366 วัน